Wat we met deze reis beogen

Gepubliceerd: zaterdag 01 oktober 2016 Geschreven door Philip Afdrukken E-mail

 Jongeren in Brussel leven dagelijks met religieuze, etnische   en  culturele verschillen, op school, thuis, op straat, in de wijk. Deze worden nu nog aangescherpt door het geweld en   de onverdraagzaamheid in sommige delen van de               samenleving. Toch is Brussel niet uniek. Israël/Palestina         en de Carmel High  School in Haifa hebben met gelijkaardige   problemen te  maken.

 

·        Hoe leren we los te komen van onze individuele en gemeenschappelijke kwetsuren?

·        Hoe leren we te stappen uit de slachtofferrol om een vrij mens te worden?

·        Hoe leren we elkaar niet alleen te respecteren, maar ook te kennen, te waarderen en te vertrouwen?

·        Hoe leren we elkaars pijn, frustraties en zorgen onder ogen te zien?


Onze ontmoeting met de leerlingen en de opvoeders van de Carmel High school is bedoeld om onze ervaringen en verlangens gedurende enkele dagen te delen en samen het land te bezoeken waar zij leven. Later zullen zij ook ons land bezoeken. Zo willen we onze mogelijkheid tot dialoog in onze eigen groep en met de mensen van Israël/Palestina laten groeien.

Hun land is heel bijzonder omdat het én voor Joden én voor Christenen én voor Moslims én voor Druzen vol betekenis zit. Daarom willen we een aantal betekenisvolle plaatsen samen bezoeken: Haifa, Nazaret, het Meer van Galilea, de Jordaan, Jericho, Jeruzalem en Betlehem.

 

Tijdens onze bezoeken in Jeruzalem en Betlehem willen we in contact komen en in dialoog gaan met Joodse en Palestijnse jongeren: confronterend, verrijkend, emotioneel; en dit, met goede begeleiders. 

Hits: 2373