Op en rond het meer van Galilea

Gepubliceerd: zaterdag 04 maart 2017 Geschreven door Laus Afdrukken E-mail

De hemel kleurt helderblauw en dat voorspelt een zalige dag. We rijden oostwaarts naar het meer van Galilea, de plek waar Jezus wonderen verrichtte en de zaligsprekingen predikte. We staan even stil bij een korte bijbelpassage uit het vijfde hoofdstuk van Mattheus. Zalig zij ... die vrede stichten, ... die rechtvaardig zijn, ... die vervolgd worden, ... het zijn er acht en ze verplichten ons stuk voor stuk in onszelf te kijken. Ze zijn ieder nabij, ook in een stralend zonnetje met een briesje nabij het meer, waar 2000 jaren geleden hetzelfde tafereel zich afspeelde. Parallel met de broodvermenigvuldiging delen de Haifanen met ons hun lunchpakket.

We blijven in de buurt van het meer en in Kafernaum staan we stil bij de restanten van de synagoge en enkele huisjes. Jezus verbleef er regelmatig bij een van zijn apostelen, Simon Petrus. Jezus was een 'couchsurfer', zoveel is duidelijk. We checken iets verder in op de boot. Daar hoeven we geen storm te stillen, integendeel, de ambassadeurs maken van de gelegenheid gebruik om de volledige trip te dansen op de geluidsgolven.  

In Nazareth wordt het opnieuw stil bij de moderne kerk die gebouwd is rond het huis waar Maria heuglijk nieuws kreeg van de engel Gabriël. Een prachtige constructie rond een kleine grot, waar een sprankeltje hoop, een klein lichtje zich verder kan laten verspreiden. 

We bezoeken in Nazareth ook de 'White Mosque', een plek die opvalt door eenvoud en rust. De imam verwelkomt ons en benadrukt dat hij in de moskee de menselijke waarden voorhoudt aan zijn bezoekers en dat iedere vorm van geweld, waar en om welke reden ook, ontoelaatbaar is. Het is tijd voor gebed, en de moslims onder ons kunnen hieraan deelnemen. Nadien volgt nog een hartelijk gesprek met de imam en ambassadeurs van dialoog.

We zijn zeer tevreden met onze ontmoetingen van de dag. Morgen laten we Haifa achter ons. Bij de start werd de bedenking gemaakt dat overal vrede brengen wel een zeer grote opdracht is voor ons. We zien dit eerder symbolisch als ambassadeurs van dialoog. Dialoog is net als de zaligsprekingen iets waar we aan kunnen blijven werken. We zijn zeer dankbaar dat we deze ervaring kunnen meemaken. 

 

 

Hits: 3477