Januari 2017: gastspreker Khalid Benhaddou

Gepubliceerd: zaterdag 04 februari 2017 Geschreven door Laus Afdrukken E-mail

 

Khalid Benhaddou is aangesteld als expert bij het begeleiden van jongeren in de Vlaamse en Brusselse scholen in de context van radicalisering. Vanuit de moskee in een Gentse wijk wil de imam uit zijn zogenaamde ivoren toren treden, meteen een warme oproep naar ieder van ons. Hoewel hij zelf nadrukkelijk de verscheidenheid van Islam benadrukt, kan Khalid Benhaddou momenteel als een van de ambassadeurs of spreekbuizen ervan doorgaan en het is fijn dat hij de ambassadeurs van de dialoog komt toespreken en zo een hart onder de riem komt steken.

   

Hij motiveert jongeren en benadrukt het belang van hun studies want dat is wat hen later zal positioneren in de samenleving. Verontwaardiging over uitsluiting of discriminatie is toelaatbaar maar laat die verontwaardiging evenzeer blijken bij kwesties die niet enkel het eigenbelang behartigen. Benhaddou heeft het over een kompas waarmee we ons kunnen oriënteren richting belangrijke maatschappelijke waarden zoals rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid dient daarbij enkel op een rechtmatige wijze te worden nagestreefd, volgens de bestaande wetten en bestaande instellingen. Neen, Islam hoeft niet tegenstrijdig te zijn met Europese waarden, democratie en andere verworvenheden, ze kunnen hand in hand gaan.

Bedankt meneer Benhaddou voor de wijze uiteenzetting! Met het ontvangen van onze hoodie bent u voortaan ook ambassadeur van de dialoog.

Hits: 6446