20 september 2017: Slotevenement

Gepubliceerd: zaterdag 30 september 2017 Afdrukken E-mail

De ambassadeurs van de dialoog mogen terug blikken op een leerrijk traject met vele activiteiten en twee gemeenschappelijke groepsreizen.  Hiervoor moeten de weldoeners worden bedankt. In de eerste plaats is er de steun van Erasmus+ en ook staatssecretaris Bianca Debaets ziet een meerwaarde en ondersteunde de ambassadeurs vanuit het Gelijke Kansenbeleid in Brussel. Er zijn ook tal van sponsors en giften om dit alles mogelijk te maken. Iedereen is uitgenodigd op het slotevent in de KVS te Brussel op 20 september 2017.

Initiatiefnemers Zuster Greta Coninckx en Ton Jongstra verwelkomen samen met de verantwoordelijke van de ambassadeurs uit Haifa, Doris Hawila, alle aanwezigen en bedanken alle mensen die steun gaven en op alle mogelijke manieren samenwerkten met de 'ambassadeurs van de dialoog'. De genodigden krijgen een film te zien over de ambassadeurs in Israël/ Palestina. Thomas schoenaerts reisde mee met de ambassadeurs en legdeervaringen, emoties en leermomenten vast op beeld. Deze waardevolle documentaire wordt uitgezonden door Canvas bij 'Vranckx en de nomaden' op 30 september.

Na de film komen in een panelgesprek thema's aan bod, zijnde jongeren, Brussel, onderwijs, geloof en dialoog. We luisteren naar Mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop te Brussel; Dhr. Lieven Boeve, Directeur Generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen; Mevrouw Souad Koukabi, moeder van een van de ambassadeurs; Minister Brigiitte Grouwels,  meter van het project en tenslotte Dhr. Roger Haest, voorzitter van het inrichtend comité van de Zrs. Annunciaten.  Ze spraken daarbij hun dankbaarheid en bewondering uit voor het project.

Daarna komen enkele ambassadeurs zelf aan het woord  Het zijn Rehoboth en Adil met coach Angelique voor de groep uit Brussel en Hanan en Wassim met coach Doris voor de groep uit Haifa die getuigen over wat hun getroffen heeft en het meest is bijgebleven.

De ambassadeurs uit Haifa schreven zelf een Engelstalige tekst die ze samen zongen en ook met een prachtige uitvoering van een typische volksdans veroveren ze alle harten van de aanwezigen. Directeur Kurt De Prins, die vanuit het Imelda-Instituut het hele project tot op heden gevolgd en gesteund heeft, spreekt zijn dankbaarheid en bewondering uit voor de hele onderneming die tot een goed einde is gebracht. 

Iedereen is het erover eens dat het project vruchten heeft afgeworpen, maar dat vooral nieuwe zaadjes geplant kunnen worden die bijdragen tot een sterke toekomst voor de jongeren.

 

 

Hits: 3404